Meme MR

Meme MR

Meme MR

Memenin temel görüntüleme yöntemleri mamografi ve ultrason olmasına karşın, bazı durumlarda, duyarlılığı yüksek olan Manyetik Rezonans (MR) incelemesinden faydalanılmaktadır.  MR, güçlü mıknatıslar aracılığıyla oluşturulan bir manyetik alanda görüntü oluşturma tekniğidir. MR incelemesi radyasyon içermez ve özellikle yumuşak dokuların görüntülemesinde oldukça başarılı sonuçlara sahiptir.

MR, meme kanserinin tanısında duyarlılığı en yüksek görüntüleme yöntemidir. Diğer tanı yöntemleri ile saptanamayan pek çok kanser odağı MR ile tespit edilebilir. Meme MR incelemesi, hasta yüzüstü pozisyondayken gerçekleştirilir. Her iki meme, koil denilen memeye özel aparatların içerisine yerleştirilir . Hasta geniş ve kısa bir tünel şeklinde olan MR cihazının içine yüzüstü pozisyonda alınır. Yeni nesil MR cihazlarında bu kısa tünel yeterince geniş olduğundan ve hasta yüzüstü pozisyonda olduğundan genellikle rahatsızlık hissi yaratmaz.

İnceleme öncesinde hastanın koluna ince bir kateter ile damar yolu açılır ve çekim sırasında bu kateter içinden kontrast madde adı verilen az miktarda ilaç enjekte edilir.

Meme MR incelemesi ortalama 20 dakika sürmektedir.

Çekim sonrasında elde edilen görüntüler, meme radyologları tarafından özel monitörlerde incelenir ve bazı ölçümler yapılır. Kontrast madde verilmeden önceki ve sonraki MR görüntüleri dikkatli bir şekilde değerlendirilir. Meme içerisinde, verilen kontrast madde ile boyanan bir alan olup olmadığına bakılır. Boyanma olan alanın iyi huylu-kötü huylu ayrımını yapabilmek için şekline, kenarlarının düzgün olup olmadığına bakılır, hangi hızla ve yoğunlukta boyandığı özel ölçümler ve grafikler ile değerlendirilir.

Meme MR incelemesi pahalı ve zaman alıcı bir inceleme olduğundan tarama amaçlı kullanıma uygun değildir. Ancak yüksek riskli hasta grubunda bu amaçla kullanılabilmektedir.

Meme MR incelemesinde nelere dikkat edilmelidir ?

Meme MR incelemesi sırasında hastanın kesinlikle hareket etmemesi gerekir. Hasta çekim sırasında hareket ederse tetkik kalitesi düşer ve değerlendirme yapmak ciddi anlamda güçleşir.

MR incelemesi öncesinde hastanın üzerindeki tüm metal cisimleri çıkarması gerekir. Vücudunda herhangi bir metal olan kişilerin bunu mutlaka doktoruna ve çekimi yapacak teknisyene bildirmesi gerekir. Son yıllarda vücuda yerleştirilen yabancı maddelerin tümü MR uyumludur. Ancak kalp pili, işitme protezi ve beyin anevrizması nedeniyle klips yerleştirilen hastalara genellikle MR incelemesi yapılamaz.

Meme MR incelemesi hangi durumlarda önerilir ?

1. Mamografi, ultrason veya elle muayenede saptanan şüpheli bulguların aydınlatılmasında,

2. Meme kanseri saptanan hastalarda kitlenin göğüs duvarına yakınlığının değerlendirilmesinde ve karşı memeye yayılım olup olmadığının tespitinde,

3. Meme kanseri saptanan ve meme koruyucu cerrahi planlanan hastalarda ameliyat öncesi, meme içinde birden fazla kanser odağı olup olmadığının anlaşılmasında,

4. Meme kanseri nedeniyle meme koruyucu cerrahi geçirmiş kadınlarda, memedeki ameliyata ve radyoterapiye bağlı değişikliklerin, tekrarlayan kanserden ayırt edilebilmesinde,

5. İleri evre meme kanseri saptanan hastalarda kemoterapinin etkinliğinin değerlendirilmesinde,

6. Yüksek riskli kadınlarda meme kanseri belirlenmesinde (tarama amaçlı),

7. Koltuk altında izole kitle ya da büyümüş lenf bezesi saptanan ya da vücuda yayılmış (metastatik) kanser saptanan hastalarda esas kanser odağının tespit edilmesinde,

8. Meme silikonu olan kadınlarda silikonda hasar olup olmadığının belirlenmesinde ve memedeki şüpheli bulguların değerlendirilmesinde.

Web sitesinde yer alan içeriklerin tamamı bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi yöntemleri için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
© Copyright 2019 - Bu sitede kullanılan tüm içeriklerin telif hakları
Web Tasarım, Seo, Google Seo, Dijital Sağlık Ajansı, İzmir Web Tasarım
Rahim Filmi