Dijital Mamografi

Dijital Mamografi

Dijital Mamografi

Dijital mamografi, son yıllarda gelişen teknolojinin ürünü olarak uygulamanın çok daha konforlu ve verimli tamamlanmasını sağlamaktadır. Klasik mamografi uygulamasında kullanılan dedektörlere oranla dijital mamografide çok daha donanımlı dedektörler kullanılmaktadır. Bu sayede meme dokusu çok daha ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Gerek tarama mamografisi gerekse de tanı mamografisi çekiminde dijital mamografi cihazının kullanılması hatalı sonuç alma oranını büyük oranda düşürmektedir.

Dijital Mamografi Nedir?

Dijital mamografi memenin görüntü dedektörü ve kompresyon plakası arasında bir miktar sıkıştırılması röntgen filminin çekilmesidir. Rutin mamografide her bir memenin önden ve yandan olmak üzere iki farklı pozisyonda görüntüsü alınır. Kadınlar arasında çok ağrılı bir yöntem olarak bilinir. Doğru ve tecrübeli bir radyoloji teknisyeni tarafından çekilen dijital mamografinin, hiçbir zaman dayanılmayacak kadar ağrılı olmaması gerekir. Eğer şüpheli bir bulgu varsa bu alanı daha iyi görüntülemeye ve tanı koymaya yönelik ek filmler çekilmesi gerekebilir. Dijital Mamografiyi çeken teknisyenin bilgili ve tecrübeli olması, çekilen mamografinin kalitesi açısından da büyük önem taşır.

Dijital Mamografi Nasıl Çekilir?

Dijital Mamografi memenin görüntü dedektörü ve kompresyon plakası arasında bir miktar sıkıştırılması ve röntgen filminin çekilmesidir.  Rutin dijital mamografide her bir memenin önden ve yandan olmak üzere iki farklı pozisyonda görüntüsü alınır. Kadınlar arasında çok ağrılı bir yöntem olarak bilinir. Doğru ve tecrübeli bir radyoloji teknisyeni tarafından çekilen mamografinin, hiçbir zaman dayanılmayacak kadar ağrısı olmamaktadır.

Dijital Mamografi çekilirken meme, iki plaka arasında birkaç saniye hafifçe sıkıştırılır. Bu nedenle memelerin en az hassas olduğu zamanda mamografi çekilmesi, özellikle memeleri ağrılı kadınlara önerilmektedir.  Adet bitimini takip eden hafta içinde, memelerin hassasiyetinin en az olduğu zamandır. Ayrıca adet bitimini takip eden hafta, hormonal  nedenlerle memelerin şişliği  de en minimum düzeydedir ve bu nedenle bu zamanlarda   daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Bu nedenlerle herhangi özel bir durum olmadıkça, mamografi çekiminin,  adetin bitimini takip eden haftada yapılması önerilmektedir.

Şüpheli bir bulgu varlığında bu alanı daha iyi görüntülemeye ve tanı koymaya yönelik ek filmler çekilmesi gerekebilir. Mamografiyi çeken teknisyenin bilgili ve tecrübeli olması, çekilen mamografinin kalitesi açısından da büyük önem taşır.

Dijital mamografinin en önemli özelliği ise çok hassas bir teknik olmasıdır. 40 yaş üzerindeki tüm kadınlarda, meme ile ilgili yakınması olsun veya olmasın her yıl mamografi çekilmesi, erken teşhis açısından büyük önem taşır. Dijital Mamografi, meme kanserinin toplu taramalarında en geçerli yöntem olarak kabul edilmektedir.

Dijital Mamografinin Ne Gibi Avantajları Var? 

Dijital Mamografinin en önemli özelliği ise çok hassas bir teknik olmasıdır. 40 yaş üzerindeki tüm kadınlarda, meme ile ilgili yakınması olsun veya olmasın her yıl mamografi çekilmesi, erken teşhis açısından büyük önem taşır. Mamografi, meme kanseri toplu taramalarında en geçerli yöntem olarak kabul edilmektedir. 

Dijital mamografinin, klasik mamografiye göre en önemli avantajı hastanın aldığı radyasyon dozunun daha düşük olmasıdır ki bizim merkezimizde uygulamamız dijital mamografidir. Dijital mamografide, görüntü kalitesi de daha yüksek olduğundan, ek çekim ihtiyacı daha azdır. Ek çekim ihtiyacının az olması yine hastanın aldığı radyasyon dozunun düşük olmasına sebep olur.

Dijital mamografide, klasik mamografiye kıyasla daha az sıkıştırma uygulanarak daha kaliteli görüntü elde etmek mümkün olabilmiştir. Bu da hastanın ağrı duyma olasılığını belirgin şekilde azaltmaktadır.

Dijital mamografi, yoğun meme yapısına sahip kadınlarda, meme kanserinin erken bulgusu olan 'mikrokalsifikasyon' yani küçük kireçlenme odaklarının saptanmasında ve değerlendirilmesinde büyük  üstünlüğe sahiptir. Elde edilen görüntüler dijital ortamda büyütülerek, karşılaştırılma yapılarak incelemenin duyarlılığını artırmaktadır.

Dijital Mamografi Çektirmek Riskli midir?

Dijital mamografinin bir tanı yöntemi olarak; özellikle meme kanseri risk faktörü altında bulunan kadınlarda periyodik olarak uygulanması gerekmektedir. Mamografi çekimi; memenin sıkıştırılarak içeriğinin ayrıntılı bir şekilde görüntülenmesini sağlamaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve bu gelişmelerin tıp alanında gerek tanı gerekse de tedavi yöntemlerine yansımasının bir sonucu olarak günümüzde daha çok başvurulan dijital mamografi; kadın sağlığı açısından geleneksel mamografiye oranla çok daha az risk faktörü oluşturmaktadır.

Dijital mamografide; kadının vücuduna yayılan X ışını oldukça azdır. Bu nedenle kısa bir sürede etkisinden kurtulunabilmektedir ve herhangi bir risk oluşturmamaktadır. Bununla birlikte en yetkin ve nitelikli görüntünün alınabilmesi için çekim tekrarları gerekebilmektedir. Her tekrarda sıkıştırılan meme dokusu kadında oldukça acı ve ağrıya neden olmaktadır. Dijital mamografi yöntemleri ile bu durumun hem psikolojik hem de fizyolojik etkileri ortadan kalıdırılmaktadır.

Dijital Mamografi Çekimi Sonrasında Nelere Dikkat Etmeliyim?

Mamografi çekimi uzun yıllardır gerçekleştirilen bir tanı işlemdir. Bilimsel çalışmaların bu alanda da yapılması, teknolojik gelişmelerin özellikle radyoloji alanında yenilikler açığa çıkarması; mamografi çekiminin de dijital olarak çok daha aytıntılı ve nitelikli bir hal almasını sağlamıştır. Dijital mamografi uygulamasının klasik mamografi işlemine göre risk faktörleri azaltılmış çok daha güvenilir bir işlem halini almıştır. 

Dijital mamografi çekimi sonrasında dikkat edilmesi gereken herhangi bir nokta bulunmamaktadır. Uygulama sonrasında günlük yaşama dönülebilmektedir. Dijital mamografi çekimi sonrasında elde edilen görüntüler CD olarak dijital ortamda hasta ile paylaşılmaktadır. Bir sonraki mamografi  çekimlerinde bu görüntülerin saplık kurumuna getirilmesi karşılaştırma yapılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Dijital Mamografide Meme Neden Sıkıştırılır?

Dijital mamografi uygulamasında da klasik mamografi yönteminde olduğu gibi meme bölgesi sıkıştırılmaktadır.

Bunun sebepleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • Meme dokusu sabit duruma getirilmektedir.
  • Meme kalınlığının azaltılması sonucunda çok daha az X ışınına maruz kalınmasını sağlamaktadır. 
  • Görüntüleme sırasında dokuların birbiri önüne geçmesini engellemektedir.

Dijital Mamografi Sonrasında Elde Edilen Görüntüler Alınabilir mi?

Dijital mamografide görüntüler bilgisayar ortamında oluşturulduğundan film gerekliliğini de ortadan kaldırmakta hastanın veya hekiminin isteğine göre görüntüler filme ya da CD 'ye kaydedilerek hastalara verilebilmektedir. Dijital mamografide görüntü daha hızlı elde edilir, arşivlenebilir ve PACS (Picture Archiving Communication Systems)adı verilen sistemler üzerinden farklı merkezlere gönderilerek hekimler arasında bilgi akışının sağlanması kolaylaşır. Dijital mamografide görüntüler özel monitörlerde radyologlar tarafından daha detaylı olarak incelenir.

CAD (Computer Aided Detection) adı verilen bilgisayar destekli tanı programları sayesinde bazı lezyonların gözden kaçması önlenir. Komputerize radyografi (CR), klasik röntgen cihazlarının sonradan dijitale çevrilmesine verilen isimdir. Bu cihazlarla gerçekleştirilen mamografi incelemelerinde gerçek dijital mamografiye göre radyasyon dozu daha yüksektir.

Web sitesinde yer alan içeriklerin tamamı bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi yöntemleri için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
© Copyright 2019 - Bu sitede kullanılan tüm içeriklerin telif hakları
Web Tasarım, Seo, Google Seo, Dijital Sağlık Ajansı, İzmir Web Tasarım
Rahim Filmi